מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות GoTo

תאריך עדכון אחרון:07.11.2022 

 

מדיניות זו מתארת כיצד חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ ו/או חברות בנות שלה, חברות השולטות בה וכן חברות אחרות הנשלטות על ידן ו/או חברות קשורות אל מי מהאמורים לעיל (כולם ביחד יקראו להלן "GoTo", "החברה" ו/או "אנו") נוהגת במידע אישי שנאסף במסגרת שירותיה השונים (להלן "השירותים"), אודות נושאי

המידע הבאים:

 

1. משתמשים הנרשמים לשירותי החברה, בין אם נרשמו בעבור עצמם ובין אם נרשמו בעבור הארגון מטעמו הם משתמשים בשירותים, לרבות אנשים נוספים שמידע אודותיהם נמסר במהלך תהליך הרישום  ו/או הזמנה ו/או אשר עושים שימוש בשירותי החברה. 

2. מבקרים באתר ובנכסים הדיגיטלים, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים במבצעים שיווקים או באירועים פיזיים שלנו  וכל מי שמשתמש ו/או בא במגע עם אתרי האינטרנט, האפליקציות וממשקים אלקטרונים אחרים של GoTo, לרבות מודעות ותוכן מקוון, דוא"ל, רשתות חברתיות, ממשקי הרשמה (אפליקציה/ וובים), בנכסים דיגיטלים שלנו או תקשורת אחרת שבשליטתנו (להלן : "אתרי GoTo").

 

מדיניות זו נוגעת אליך ככל שאתה נמנה על נושאי המידע שמתוארים לעיל (להלן: "אתה").  אנא קרא אותה בעיון, ווודא כי הבנת את האמור בה וכי אתם מסכים לה במלואה. השימוש בשירותי GoTo ו/או באתרי GoTo מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלנו ולמדיניות פרטיות זו, לרבות לניתוח ועיבוד המידע האישי אודותיך בהתאם לאמור להלן.

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו מידע אישי, ומסירתו נתונה לבחירתך המלאה. אם אינך מעונין למסור לנו מידע אישי, או שאתה מתנגד לכך שGoTo (לרבות לנותני השירותים מטעמה) תעבד מידע אישי שנוגע אליך, אנא הימנע משימוש בשירותים (לרבות באופן של רישום, גלישה באתרי GoTo או כל שימוש אחר). אם ברצונך לחזור בך מהסכמתך לאמור במדיניות זו, אנא צור עמנו קשר בכתובת שלהלן: info@car2go.co.il 

מדיניות זו פונה ומתייחסת לכלל המגדרים, ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

סוגי המידע אותו אנו אוספים  

 

1. מידע על משתמשים: השירותים מאפשרים הזמנה של נסיעות, פרטיות או עסקיות. לצורך כך, GoTo אוספת ומעבדת מידע אישי אודות משתמשים פרטיים או עסקיים (לרבות נציגים מטעמם, למשל כשמדובר בלקוח עסקי) , בין היתר כמפורט מטה:

 

א. פרופיל משתמש: שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד ו/או אחר, כתובת מגורים ו/או עסק ובמידת הצורך גם סיסמה אישית.

 

ב. פרטים לאימות זהות: רישיון נהיגה והמידע האישי הכלול בו, וכן תמונת פנים.

 

ג. מידע עסקי (ככל שרלוונטי): שם חברה, ענף, סיווג חשבון, תנאים מסחריים.

 

ד. פרטי הזמנות, נסיעות, ועסקאות נלוות: הזמנות, פרטי איסוף והחזרה של כלי התחבורה,  מסלול נסיעה, מיקום מבוסס GPS, מידע של חיפוש לא ממומש, פרטי התקשרות, שיטת תשלום, חשבוניות, תיעוד עסקאות קודמות, הגדרות נסיעה שימוש בכבישי אגרה, שימוש באפליקציה חניה (פנגו סלופארק וכד'), דוחות נהיגה, קנסות וכו', וכן כל מידע אחר שמשתמש ו/או מי מטעמו בחרו למסור.

 

ה. דירוגים ומשובים שנמסרים על ידי המשתמש ו/או הנהג  ו/או מי מטעמו  ביחס לחוויית השירות ו/או כל חלק ממנו לרבות ההרשמה, ההזמנה, הנסיעה, השירות וכיו"ב, וכל משוב אחר שעשוי להימסר בקשר להם.

 

ו. מידע על אופן השימוש בשירותים: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות לרבות מגמות והעדפות המנויים, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;

 

ז. פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא"ל, בדואר ו/או בצ'אטים עם מחלקות שונות ב- GoTo (כגון שירות לקוחות, כספים  ועוד).

 

2. מידע על מבקרים באתרי GoTo, לקוחות ומשתמשים פוטנציאליים, שותפים עסקיים, ספקים, משתתפים במבצעים שיווקיים ואירועים פיזיים שלנו וכל מי שבא במגע עם אתרי האינטרנט והאפליקציות של GoTo: 

 

א. מידע על אופן השימוש באתרי GoTo: נתוני שימוש טכניים ורישומי פעילות, זמני התחברות והתנתקות מהשירות, כתובת IP ונתוני קישוריות, נתוני מכשיר ונתוני אפליקציה (כגון סוג, מערכת הפעלה, מזהה אפליקציה, מזהה פרסום, גרסת האפליקציה, גרסת הדפדפן, מיקום, אזור זמן והגדרות שפה), רישומי התחברות ופעילות במסגרת השירותים, וכן קבצי עוגיות והפיקסלים שהותקנו או שנעשה בהם שימוש בקשר למכשיר האמור;

 

ב. מידע עסקי: פרטי התקשרות (כגון שם, פרטי קשר, ארגון ותפקיד), ומידע הקשור להסכמים ותשלומים עם לקוחותינו/משתמשינו הפוטנציאלים, ספקינו ושותפינו העסקיים, אשר עשוי לכלול גם את פרטי אנשי הקשר העיקריים המתקשרים עמנו במישרין או בעקיפין בשמם, כגון מנהלי החשבון ומורשי חתימה מטעם הלקוח או השותף; כמו גם הצרכים וההעדפות של הלקוח או השותף העסקי הרלוונטי, כפי שהועברו אלינו או כפי שזוהו במסגרת ההתקשרות שלנו עמם;

 

ג. פניות ותקשורת עמנו: פרטי ותכני שיחות (בכתב או בהקלטה) ותכתובות שנמסרו לנו בעל-פה, באמצעות טפסים מקוונים, בדוא"ל, בדואר ו/או בצ'אטים עם יחידות שונות ב- GoTo (כגון שירות לקוחות, כספים ועוד). 

 

3. אנו אוספים את המידע האמור ישירות מנושאי המידע ו/או עקב האינטראקציה והשימוש שלהם בשירותים שלנו או עם אתרי GoTo; באמצעות צדדים שלישיים (כגון ספקים ושותפים עסקיים); דרך חיבור חשבון המשתמש בשירותי GoTo עם חשבונותיו של אותו משתמש ברשתות חברתיות; ובקשר לאירועים ופעילויות שאנו מארגנים או נוטלים בהם חלק וכן יוזמות עסקיות שונות. 

 

ככל שהמידע הנזכר בסעיף זה אינו נוגע לאדם מסוים (למשל, מספר טלפון או חשבון בנק של חברה או עסק), אנו לא נתייחס אליו כאל מידע אישי והאמור במדיניות זו לא יחול לגביו.

 

השימוש במידע 

 

4. אנו אוספים ומשתמשים במידע האישי שלך בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות הבאות: 

 

א. מתן השירותים, לרבות שירותים נלווים, כולל בין היתר יצירת קשר עם המשתמש ומשתמש פוטנציאלי על מנת לאפשר את ביצוע האמור.

 

ב. הסבת קנסות תנועה, חניה, טיפול בתשלומים לכבישי אגרה ונתיבים מהירים, תשלום חנייה באפליקציה (כמו פנגו, סלופארק וכד'), הסבת תשלום של חניונים וכל חיוב כספי לצד ג כלשהו אשר נוצר במהלך השימוש בשירותי GoTo. כמו גם לצורך מתן מענה, תמיכה ושירות ללקוחות באופן כללי. מובהר כי אין באמור להטיל על GoTo חובה לבצע תשלום כלשהו במקום המשתמש והיא תנהג בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות להסכם עם המשתמש.

 

ג. אימות זהותם של הלקוחות שלנו, המשתמשים והנהגים על מנת לאפשר להם גישה ושימוש בשירותים;

 

ד. הסקת תובנות הקשורות לשימוש בשירותים ובאתרי GoTo, אשר נועדה לאפשר לנו לטייב ולשפר את השירותים ושאר הפעילויות שלנו;

 

ה. לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, בחינה ושיפור השירות וכן צרכי פרסום ושיווק (לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים).

 

ו. יצירת קשר באמצעות הודעות כלליות ו/או מותאמות אישית הקשורות בשירותים, ו/או באמצעות הודעות שיווקיות ; 

 

ז. ארגון ו/או תמיכה באירועים ופעילויות שונות;

 

ח. אבטחת מידע והגנה על פעילותנו העסקית, לרבות במטרה למנוע או לצמצם את הסיכון להונאה או תרמית, או כל פעילות אסורה או בלתי-חוקית אחרת;

 

ט. יצירת צברי נתונים סטטיסטיים, נתונים לא-אישיים נגזרים או נתונים שעובדו באופן שהפך אותם לבלתי-מזהים או לכאלה שאינם ניתנים לקישור לאדם מזוהה, בהם אנו או שותפינו העסקיים עשויים להשתמש על מנת לספק ולשפר את השירותים שלנו או לכל מטרה דומה אחרת; 

 

י. בכדי להתאים פרסום שירותים ו/או מוצרים והצעתם לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו;

 

יא. לנסות להקל על ביצוע הזמנות עתידיות באתרי GoTo, כולל פנייה למשתמשים במקרה הצורך; 

 

יב. מסירת עדכונים בנוגע למבצעים וקידום מכירות, בכפוף לזכותך לא לקבל מידע פרסומי כפי שמתואר להלן ועמידה בדרישות החוק והתקנות החלים עלינו, או כל עניין משפטי אחר, כגון לצורך אכיפת כללי מדיניות מקומיים, טיפול בתביעות נזק עם צדדים שלישיים כולל חברות ביטוח, מענה לתביעות ו/או הגנה על הזכויות, הרכוש ו/או הבטיחות של אחרים.

 

יג. להציע למשתמש מידע בדבר פעילויות החברה ו/או גופים אחרים המופיעים באתרי GoTo. 

 

יד. לכל מטרה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות כפי שתעודכן מעת לעת.

 

מובהר כי איסוף המידע והשימושים בו למטרות הנ"ל, כולן או חלקן, יהיו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שייקבע מעת לעת.

 

5. משתמש או משתמש פוטנציאלי אשר מסר פרטים לחברה בעת השימוש באתרי GoTo מסכים לכך שישלחו אליו מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי התקשרות אחרים הצעות ו/או מידע בדבר פעילויות החברה, וגופים אחרים הקשורים לחברה ו/או שותפים עסקיים, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדי ג', כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב - 1982. כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ובהתאם יפסיק המשתמש לקבל מידע כאמור, בין היתר באמצעות הקלקה על הקישור להסרה מרשימת התפוצה שמופיעה בתחתית ההודעות שנשלחו אליו.

 

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים 

 

6. המידע של המשתמש לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

 

א. אם המשתמש מסר את פרטיו על מנת לקבל מידע נוסף מאחד מהגופים המופיעים באתרי GoTo, ובמקרה כזה פרטיו יועברו לגוף זה בלבד.

 

ב. אם המשתמש עושה שימוש בקישורים ("לינקים") וההפניות לאתרים אחרים (ככל שקיימים) המופיעים באיזה מאתרי GoTo. בהקשר לכך יובהר כי: 

 

ב.1. המשתמשים בשירותים שבלינקים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים. השימוש במידע הנמסר בלינקים אלו כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. 

 

ב.2. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.

 

ג. אם המשתמש הפר את תנאי התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באיזה מאתרי GoTo ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פוגעני, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה או איום או הונאה מכל סוג שהוא. 

 

ד. אנו עשויים לגלות או לאפשר גישה למידע אישי, או להעניק לרשויות אכיפה או אסדרה גישה כאמור. פעולות אלו יעשו אם נהיה סבורים בתום לב שכך נדרש מאיתנו מכח צו משפטי (כגון צו חיפוש או כל צו שיפוטי אחר שינתן על ידי רשות מוסמכת), מכח הדין, ו/או לצורך מניעה או חדילה של פעילות בלתי-חוקית או עוולה אחרת (בין אם אלו התרחשו בפועל או כאשר קיים חשש להתרחשותן) ו/או עקב חשש לגרימת נזק לנו ו/או מי מטעמנו.

 

ה. המידע אישי שמעובד על-ידינו משותף בתוך ובין קבוצת החברות שלנו, לשם המטרות המפורטות במדיניות זו. אם החברה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, תהיה זכאית החברה להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש (לרבות החברות הקשורות אליו) העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים ומבלי לגרוע מיכולתו לערוך בה שינויים כאמור במסמך זה.

 

ו. החברה מסתייעת בנותני שירות שונים, הכוללים, בין היתר, שירותי אחסון מידע, אספקת תוכן, סליקה ותשלומים מקוונים, ניהול לקוחות, סקרים, ניטור וניתוח נתונים, אבטחת מידע, איתור ומניעת הונאות, דוא"ל, הפצת הודעות טקסט והתראות, רשתות חברתיות ופרסום, הקלטת וניתוח שיחות, פעולות ותכתובות, מוקד מכירות חיצוני וכן את היועצים המשפטיים, הפיננסיים והעסקיים שלנו, ויועצי הציות שלנו (יחדיו: "נותני שירות"). נותני השירות עשויים לקבל גישה למידע האישי שלך, בהתאם לתפקידם, לשירות שהם נותנים ולמטרה המסוימת שלשמה החברה התקשרה עמם, והם יהיו רשאים להשתמש במידע אישי זה אך ורק לצורך מטרות אלו. במקרים אלו, החברה תתקשר עמם בהסכמים הנדרשים לפי הדין. למען הסר ספק רשימת נותני השירות לעיל איננה רשימה ממצה וסופית, ייתכנו נותני שירות נוספים כפי שיוחלט מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

ז. ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות ושימושים עסקיים נוספים בהתאם למטרות הנזכרות לעיל, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

 

ח. החברה רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם אחרים אם נאמין בתום לב כי עלינו לעשות כן על מנת להגן על הזכויות, על הרכוש ועל בטחונה של GoTo, עובדינו, נותני השירות, לקוחות, משתמשים, נהגים או כל אדם או גורם אחר.

 

ט. בכל שימוש באתרי GoTo ו/או שימוש בשירותי החברה הנך מסכים להעברת המידע, בכל דרך להעברת המידע, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו כפי שיהיו בעת השימוש בשירותי החברה.  

 

למען הסר ספק, GoTo רשאית לשתף את המידע האישי שלך בדרכים נוספות, בכפוף להסכמתך, או אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין, או אם הפכנו את המידע האמור למידע אנונימי/סטטיסטי שאינו נוגע אליך עוד. אנו רשאים להעביר, לשתף או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי, לפי שיקול דעתנו הבלעדי ומבלי שנדרש לכל אישור נוסף.

 

כיצד אנו משתמשים בעוגיות Cookies ושאר טכנולוגיות ניטור 

 

7. קובץ "cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף ואחזור נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתרי GoTo. קבצי "cookie" מסוימים מוסרים כאשר אתה יוצא מהדפדפן (אלו נקראים "קבצים זמניים") ואילו קבצים אחרים נותרים לפרקי זמן ארוכים יותר (אלו נקראים "קבצים קבועים"). אנו עושים שימוש בשני הסוגים 

 

8. אנו משתמשים ב"עוגיות" (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של אתר החברה. ה-Cookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, תכנים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

 

מסירת מידע לגורמים נוספים 

 

9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל את שירותיה או כל חלק מהם, באמצעות צדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. המשתמשים בשירותים אלה עשויים להידרש למסור פרטים אישיים לידי אותם צדדים שלישיים. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים הנ"ל ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש ולמי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן. 

 

10. מובהר בזאת כי החברה אינה תהיה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד. 

 

פרסומות וקישורים של צדדים שלישיים 

 

11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לצדדים שלישיים הוספת פרסום ו/או מודעות ו/או בנארים ו/או כל קישור אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה ואתרי GoTo אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים" או כל חומר פרסומי אחר באתרי GoTo.

 

12. אתרי GoTo מפעילים מערך פרסומות ותכנים עצמאי. בנוסף, האתרים מאפשרים ועשויים לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות בו ו/או מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה המשתמש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של אתר GoTo או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות המשתמש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב המשתמש. זאת בין השאר לצורך ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי המשתמש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם המשתמש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר ו/או החברה אינם אחראים בשום אופן לתכנים ו/או פרסומים אלו.

 

זכות לעיין במידע

 

13. בהתאם ובכפוף להוראות הדין בעניין, כל משתמש יהיה זכאי לעיין במידע שמצוי אצל החברה. משתמש שעיין במידע אודותיו ומצא כי אינו, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או לעדכן אותו והחברה רשאית לקבל את בקשה כאמור כולה או בחלקה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם לקבוע בדין. החברה לא תהיה אחראית למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בקשר לכך. 

 

14. אם יעשה שימוש במידע לצורך פניה אישית למשתמש באמצעות דיוור ישיר, יהיה זכאי המשתמש בכפוף להוראות כל דין לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק מרישומי החברה. במקרה זה המידע שימחק יהיה רק המידע הדרוש לחברה לפניה למשתמש לצורך הצעות מסחריות. מידע הדרוש לחברה על מנת שתוכל לנהל את עסקיה לרבות לצרכי התדיינות משפטית קיימת או פוטנציאלית, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמרו בידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

אבטחת מידע

 

15. החברה פועלת לצורך אבטחת המידע הנאסף באתר לרבות מערכת עיבוד הנתונים, התשתית ואמצעי התקשורת, מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות, באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע הנאסף. מערכות אלה פועלות לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהן ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כל פירצה באבטחת המידע. 

 

16. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש באמצעות האתר, הן במסגרת הרישום לקבלת הצעות באתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע, הן באמצעות מוצרים ו/או כל שירות אחר של האתר, יימסרו מרצונו ומהסכמתו המלאה של המשתמש באתר ויהוו הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. 

 

 שינויים במדיניות הפרטיות בחברה

 

17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באיזה משירותי GoTo ו/או באיזה מאתרי GoTo הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות המעודכנת כפי שהיא מופיעה באתר הרלוונטי והנך מסכים לה. 

 

ניתן ליצור עימנו קשר בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: info@car2go.co.il.